Katolik opowiada, Kościół to miejsce, Władza kościoła

CO TO SĄ MSZE GREGORIAŃSKIE?

/

Msze gregoriańskie wywodzą swoją nazwę od imienia papieża Grzegorza Wielkiego (540-604; papież od 590). Są związane z wydarzeniem, które miało miejsce z jego inspiracji. Grzegorz przed swoim wyborem na papieża był przełożonym – założonego przez siebie w 575 roku – klasztoru na wzgórzu Celio w Rzymie. W IV Księdze Dialogów Grzegorz stwierdza, że ofiara Mszy św. pomaga osobom potrzebującym w…

Read More

Kościół to miejsce, Władza kościoła

DLACZEGO KAPŁAN, UKAZUJĄC WIERNYM W CZASIE EUCHARYSTII CIAŁO CHRYSTUSA

/

Lex orandi, lex credenti. Rodowód owego łacińskiego wyrażenia, które na trwałe wpisało się do języka nauczającego Kościoła, sięga do samych początków chrześcijaństwa i wyraża głębię teologicznej zadumy nad misterium śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Misterium to uobecnia się i aktualizuje poprzez liturgię w sakramentach Kościoła. Dlatego też wyrażenie to, znalazło się ponownie w nowym katechizmie Kościoła, który jest, jak powiedział…

Read More

Katolik opowiada, Kościół to miejsce, Władza kościoła

DLACZEGO MSZĘ ŚWIĘTĄ NAZYWAMY „SPOTKANIEM NA ŁAMANIU CHLEBA”?

/

W Ewangelii znajdujemy wiele fragmentów, które ukazują Pana Jezusa łamiącego chleb. Do najbardziej znanych należą opowiadania o rozmnożeniu chleba i nakarmieniu nim głodnych tłumów, słuchających Go kobiet, mężczyzn i dzieci. Znamy opis Ostatniej Wieczerzy, podczas której Pan Jezus wypowiada nad chlebem słowa: „To jest Ciało moje” i łamiąc go, podaje uczniom, aby jedli. Łamanie chleba było czynnością, która pozwalała rozpoznać…

Read More