Katolik opowiada, Kościół to miejsce

CZY MUSZĘ SPOWIADAĆ SIĘ Z CZEGOŚ, CZEGO – WBREW OPINII INNYCH – NIE UWAŻAM ZA GRZECH

/

Pytanie, o którym mowa, jest echem tego, co w teologii moralnej nazywa się zanikiem poczucia grzechu, brakiem wrażliwości na grzech. Osoba pytająca nie powinna być więc postrzegana jako bezbożnik, zatwardziały grzesznik odrzucający normy moralne lub wartości duchowe, lecz raczej jako człowiek błądzący, zagubiony, a może jedynie wątpiący w słuszność decyzji, którą podjął lub zakłopotany tym, że być może nie dorasta…

Read More

Katolik opowiada, Kościół to miejsce

JESTEM OSOBĄ WIERZĄCĄ, ALE NIE MAM POTRZEBY SPOWIADANIA SIĘ

/

Przystępowanie do sakramentu pojednania i pokuty jest istotnym elementem drogi człowieka wierzącego. Wykluczanie spowiedzi świętej jest zatem pewną sprzecznością. Człowiek autentycznie wierzący w Boga, wchodząc z Nim w coraz głębszą relację osobową, powierzając Mu swoje życie, nie tylko odkrywa wielkość i nieskończoną dobroć Boga, ale także uświadamia sobie swoją słabość i małość. Upraszczając trochę, można powiedzieć, że relacja ta jest…

Read More

Katolik opowiada, Kościół to miejsce, Władza kościoła

CO TO SĄ MSZE GREGORIAŃSKIE?

/

Msze gregoriańskie wywodzą swoją nazwę od imienia papieża Grzegorza Wielkiego (540-604; papież od 590). Są związane z wydarzeniem, które miało miejsce z jego inspiracji. Grzegorz przed swoim wyborem na papieża był przełożonym – założonego przez siebie w 575 roku – klasztoru na wzgórzu Celio w Rzymie. W IV Księdze Dialogów Grzegorz stwierdza, że ofiara Mszy św. pomaga osobom potrzebującym w…

Read More

Kościół to miejsce, Władza kościoła

DLACZEGO KAPŁAN, UKAZUJĄC WIERNYM W CZASIE EUCHARYSTII CIAŁO CHRYSTUSA

/

Lex orandi, lex credenti. Rodowód owego łacińskiego wyrażenia, które na trwałe wpisało się do języka nauczającego Kościoła, sięga do samych początków chrześcijaństwa i wyraża głębię teologicznej zadumy nad misterium śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Misterium to uobecnia się i aktualizuje poprzez liturgię w sakramentach Kościoła. Dlatego też wyrażenie to, znalazło się ponownie w nowym katechizmie Kościoła, który jest, jak powiedział…

Read More

Katolik opowiada, Kościół to miejsce, Władza kościoła

DLACZEGO MSZĘ ŚWIĘTĄ NAZYWAMY „SPOTKANIEM NA ŁAMANIU CHLEBA”?

/

W Ewangelii znajdujemy wiele fragmentów, które ukazują Pana Jezusa łamiącego chleb. Do najbardziej znanych należą opowiadania o rozmnożeniu chleba i nakarmieniu nim głodnych tłumów, słuchających Go kobiet, mężczyzn i dzieci. Znamy opis Ostatniej Wieczerzy, podczas której Pan Jezus wypowiada nad chlebem słowa: „To jest Ciało moje” i łamiąc go, podaje uczniom, aby jedli. Łamanie chleba było czynnością, która pozwalała rozpoznać…

Read More